Multimedia principes -deel 3-

29 september 2017

In eerdere blogs, deel 1 en deel 2, is de multimedia theorie van Richard Mayer besproken en een aantal principes. In dit blog komen het Personalization (personalisatie), Segementing (segmentatie) en Pretraining (voorkennis) aan bod.

Het Personalization principe: personalisatie

Personalization principe

Gebruik bij voorkeur een persoonlijke en alledaagse stijl van schrijven en praten in plaats van formeel taalgebruik (zie afbeelding, klik voor vergroten). Gebruik ‘jij’, ‘je’ of ‘u’ en vermijd ‘jullie’. Probeer geschreven tekst op te delen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een opsomming of genummerde lijst. Door het direct aanspreken van de lezer of kijker, betrek je hem/haar meer bij de aangeboden informatie.

Het gebruik van een ‘pedagogical agent‘ in een online cursus, stimuleert het leren. Dit is een figuur die een lerende begeleidt in zijn leerproces tijdens een online cursus. Zo’n agent kan een animatie zijn maar ook een ‘pratend hoofd’ van een docent. Het laatste onderdeel van dit principe is de zichtbaarheid van de auteur die de tekst of cursus heeft geschreven. Stel, je maakt gebruik van het forum. Zorg ervoor dat je als docent regelmatig virtueel aanwezig bent, vergeet niet lerenden ook een fijn weekend te wensen of vertel kort iets over jezelf.

Het Segmenting principe: segmentatie

Segmentatie is het opdelen van een les in hanteerbare delen. Dit principe geldt met name bij complexe leerstof. Segmenting principeJe deelt de les op in meerdere onderdelen die logisch elkaar opvolgen en onderling een relatie hebben. Alle blogberichten over de cognitieve theorie van multimedia leren is hiervan een voorbeeld. Uitleg over de theorie en alle principes in één blogbericht was niet alleen te veel informatie geweest (met het risico op cognitive overload), maar de hoeveelheid informatie heeft ook een negatief effect op de motivatie van de lezer.

Het Pretraining principe: voorkennis

Kijken naar bijvoorbeeld een kennisclip die nieuwe of complexe leerstof behandelt, doet een flink beroep op het werkgeheugen. Als in de leerstof kernbegrippen aan bod komen die als bekend worden verondersteld, dan is uitleg van deze kernbegrippen vooraf aan het bekijken van de kennisclip, aan te bevelen. Kernbegrippen kunnen woorden of termen zijn, maar ook formules. Deze kun je vooraf aanbieden in bijvoorbeeld een document, een aparte kennisclip, door te verwijzen naar literatuur en dergelijke.

Uitleg over de theorie en een weblecture van Richard Mayer vind je hier.

Referentielijst

Clark, R.C., & Mayer, R.E. (2011). E-Learning and the Science of Instruction. Proven guidelines for Consumers and Designers of Multemedia Learning. San Francisco, CA: Wiley.

Dit blog is eerder gepubliceerd op de website van het voormalige lectoraat Technologie-Ondersteund Leren van Zuyd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.