Multimedia principes -deel 2-

22 september 2017

In het blog Multimedia principes deel 1 is de cognitieve theorie van multimedia leren van Richard Mayer (Clark & Mayer, 2011) beschreven en twee van de twaalf principes voor online leren die hierop gebaseerd zijn: Multimedia en Contiguity principes. In dit blog staan drie andere principes centraal: het Modality (gesproken tekst), Redundancy (overbodigheid) en Coherence (extra materiaal hindert leren) principes.

Het Modality principe: gesproken tekst

Bied bij voorkeur tekst aan als gesproken tekst in plaats van geschreven tekst zeker als de afbeelding een animatie, video, kennisclip of statische frames (b.v. Powerpoint) is. Mensen leren beter van afbeeldingen met gesproken tekst, dan van afbeeldingen en geschreven tekst.
Het verwerken van gesproken tekst (auditief) en het kijken naar een afbeelding (visueel) doet een beroep op beide kanalen. Voeg je hier geschreven tekst (visueel) aan toe, dan moet een lerende zijn aandacht verdelen (ook wel: split attention), waardoor overbelasting kan ontstaan. Dat zal met name een rol spelen als de video of animatie veel nieuwe of complexe informatie bevat die in een snel tempo wordt aangeboden. Toch is er een uitzondering op deze regel: geschreven tekst is wèl belangrijk als deze voor de lerende onbekend, technisch of in een andere taal is. Door zo’n kernwoord, bijvoorbeeld een wiskundige formule, als geschreven tekst aan te bieden ondersteund dit de lerende bij het onthouden.

Het Redundancy principe: overbodigheid

Redundancy principe

Voortbordurend op het vorige principe geldt de wet van de overbodigheid. Als je gebruik maakt van afbeeldingen met gesproken tekst herhaal dan niet dezelfde gesproken tekst nog een keer als geschreven tekst (zie afbeelding). Een lerende zal dan òf de geschreven tekst gaan lezen (en geen aandacht hebben voor de gesproken tekst of afbeelding), òf luisteren naar de gesproken tekst (en geen aandacht hebben voor de geschreven tekst of afbeelding), òf kijken naar de afbeelding en de tekst lezen (en de gesproken tekst missen).

Het tweede Redundancy principe stelt dat in een aantal gevallen geschreven tekst wel nuttig is:
• Er is geen afbeelding beschikbaar.
• Er is vrijwel geen tijd voor een lerende om de afbeelding te verwerken (b.v. als de geschreven tekst en bijbehorende afbeelding na elkaar komen, of het tempo van de presentatie erg laag is).
• Als een lerende de gesproken tekst moeilijk kan verwerken (b.v. de gesproken tekst is erg lang, complex of heeft onbekende woorden).

Het Coherence principe: extra materiaal hindert leren

Coherence principe

Dit principe bestaat uit drie onderdelen, als eerste vermijd audio zoals achtergrondmuziek en geluiden die geen link hebben met de aangeboden woorden en afbeeldingen. Neem ook niet méér afbeeldingen op dan noodzakelijk. Het derde onderdeel is de hoeveelheid geschreven tekst, schrijf kort en bondig en gebruik zoveel mogelijk kernwoorden. Een te veel aan geluid, afbeeldingen en/of woorden leidt de aandacht af van de relevante leerstof en verstoort hiermee het leerproces. In de afbeelding links is het Coherence principe niet toegepast, er staat te veel tekst.

 

In deel 3 van deze blogserie over multimedia principes komen het Personalization (personalisatie), Segmenting (segmentatie) en het Pretraining (voorkennis) principe aan bod.

Uitleg over de theorie en een weblecture van Richard Mayer vind je hier.

Refentielijst

Clark, R.C., & Mayer, R.E. (2011). E-Learning and the Science of Instruction. Proven guidelines for Consumers and Designers of Multemedia Learning. San Francisco, CA: Wiley.

Dit blog is eerder gepubliceerd op de website van het voormalige lectoraat Technologie-Ondersteund Leren van Zuyd. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.