Onderwijs Ontwerpen

Onderwijs ontwerpen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Ontwerpen van een curriculum (macroniveau)
  2. Ontwerpen van een module (mesoniveau)
  3. Ontwerpen van een les (microniveau)

Voor het ontwerpen van (blended) onderwijs (van module tot curriculum) staan bij Zuyd diverse inspiratie- en hulpbronnen ter beschikking. Deze website biedt meer achtergrondinformatie over onderwijs ontwerpen, met name het thema blended learning.

Tevens zijn hier ervaringen van zowel docenten als opleidingen met blended learning te lezen.

  • blogberichten met good/best practice van Zuyd ofwel ‘shared2use

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs, waarbij 30% tot 80% van de leermaterialen, tools en diensten online beschikbaar zijn. Het doel is onderwijs te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken.

Definitie SURF [bron]

Onderwijs ontwikkelen gebeurt op verschillende niveaus: curriculum, modules en lessen. Voor elk niveau zijn hulpbronnen beschikbaar.

1. Curriculumontwikkeling

  • Het programma ‘Succesvol Studeren’ heeft als doel de studeerbaarheid van bachelorprogramma’s van Zuyd te verbeteren. Het programma wil zo goed mogelijk aansluiten op de eigen noodzaak, planning en aanpak voor curriculumherziening van elke opleiding. Meer informatie over dit programma.
  • Op de website Curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs van het Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd zijn bijdragen uit onderzoeksliteratuur en ervaringen van docenten geordend rondom onderstaande thema’s:

Ontleend aan Geraldine O’Neill – Curriculum design in Higher Education: theory to practice (2015)

2. Modules ontwerpen

  • Het programma DLO zal vanaf september 2018 meer gericht zijn op het ontwerpen van blended onderwijs waarbij Moodle, als hart van de digitale leeromgeving, onderwijskundig optimaal wordt ingezet.
  • Blogberichten over implementatie DLO

Voor het ontwerpen van blended onderwijs kan je je laten inspireren door de ontwerpcyclus ontwikkeld door de voormalige Kenniskring Technologie-Ondersteund Leren van Zuyd.

3. Lessen ontwerpen

  • Zie onze website digitaledidactiek.zuyd.nl, een inspiratiebron als je op zoek bent naar activerende werkvormen voor je les of module met behulp van leertechnologie.

 

Reacties zijn gesloten.