Ontwerpen is mensenwerk: het nieuwe protocol afstuderen in het hbo

18 april 2017

De afgelopen 2,5 jaar heeft het lectoraat Professioneel Beoordelen van Zuyd in samenwerking met het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar het vergroten van de kwaliteit van afstudeerprogramma’s in het hbo. Vanuit Zuyd heeft de Hogere Juridisch Opleiding deelgenomen aan deze pilot.

Dit onderzoek kent zijn oorsprong in het rapport Vreemde Ogen Dwingen van de Commissie Bruin dat in 2012 verscheen. Een van de aanbevelingen in dat rapport was: ‘Kies … voor een gezamenlijk bottom-up opgesteld protocol bij individuele eindscripties en qua niveau en importantie vergelijkbare eindwerkstukken’. Deze aanbeveling leidde tot een rapport ‘Beoordelen is Mensenwerk’ van de expertgroep protocol afstuderen, onder leiding van Daan Andriessen in 2014. Hieruit kwam een pilot voort die geïnitieerd was door Vereniging Hogescholen. Het doel van deze pilot was om te kijken wat de werking van een dergelijk protocol is in de hbo-praktijk.

De pilot heeft geleid tot een herontwerp van het protocol afstuderen. Het nieuwe protocol geeft goede handvatten het afstudeerprogramma van een opleiding kritisch onder de loep te nemen. Het conceptueel model met een aantal richtvragen zetten aan tot reflectie over hoe het afstudeerprogramma nu is georganiseerd en welke visie op de beroepsbekwame professional daaraan ten grondslag ligt.

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is het eindrapport van de pilot en is het rapport, factsheets, een beeldverslag en een herontwerp van Beoordelen is Mensenwerk aangeboden aan onze opdrachtgever Vereniging Hogescholen. De NVAO heeft aangegeven het rapport ook te willen delen met de visitatiepanels. Op de website van de Vereniging Hogescholen zijn onderstaande documenten ook te vinden.

Ook is er een beeldverslag beschikbaar waarin deelnemers aan de pilot hun verhaal vertellen:

Mocht je meer info willen, neem dan contact op met het lectoraat Professioneel Beoordelen via

Of met de collega’s van de Hogere Juridisch Opleiding, projectleider Marion Huiskes of onderzoeker Brigitte Schallenberg, die deelnamen aan de pilot ‘Onderwijs ontwerpen is mensenwerk’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.