DC4E-ontwerpcyclus versie 1.0

14 november 2017

Het lectoraat Technologie-OndersteundLeren (TOL) heeft in november 2017 het document de Design Cycle for Education (DC4E); een procesmodel voor het (her)ontwerpen van blended onderwijs voor Zuyd Professional (versie 1.0) gepresenteerd. Inmiddels is het lectoraat opgeheven en is de ontwerpcyclus geadopteerd door het Expertisecluster Technologie-Ondersteund Leren van Dienst O&O van Zuyd.

Het lectoraat TOL heeft gekozen voor een eigen ontwerpcyclus omdat het lectoraat er specifiek naar streeft het ontwerp van blended learning binnen Zuyd te ondersteunen. Met de DC4E ontwerpcyclus verrijken we een procesmodel voor onderwijsontwerp (zoals het ADDIE-model) met elementen die het ontwerpen van blended learning faciliteren. Het model doet dit door in acht stappen steeds de koppeling te maken naar hulpmiddelen die het ontwerpen van blended learning kunnen ondersteunen. Hierbij valt te denken aan ‘best practices’ van blended onderwijs, checklists, tools, templates en overzichten die de docent kunnen helpen bij het kiezen van de best passende technologie in het ontwerp.

Daarnaast is een belangrijke reden voor een ‘eigen’ ontwerpmodel dat het voor Zuyd algemeen en voor Zuyd Professional in het bijzonder van groot belang is een balans te vinden tussen een autonomie in ontwikkeling en standaardisering van onderwijs. Enerzijds maakt een hoge mate van autonomie het voor de docent mogelijk het onderwijs in de voor hem meest geschikte manier te ontwerpen. Anderzijds genereert deze vrijheid een enorme uitdaging voor de studeerbaarheid, vergelijkbaarheid van modules en de standaardisering van het onderwijs. Een juiste balans tussen beide extremen is van groot belang voor Zuyd als organisatie, maar tegelijkertijd een enorme uitdaging. Met het creëren van een eigen ontwerpcyclus voor onderwijs zien wij de kans de sterke eigenschappen van het autonoom ontwerpen van onderwijs binnen Zuyd te behouden, maar tegelijkertijd toch een normerende functie op het ontwikkelproces uit te oefenen. Binnen de eigen ontwerpcyclus wordt voldoende ruimte geboden voor de unieke cultuur van onderwijs binnende opleiding, maar kunnen we het onderwijs ook kaderen.

Tenslotte biedt het ontwikkelen van een gemeenschappelijke ontwerpcyclus ook een kader voor een gezamenlijke taal waarmee onderwijs(her)ontwerp gedeeld en gecommuniceerd kan worden. Omdat deze gezamenlijke taal op dit moment ontbreekt zetten we door het toepassen van het DC4E model al een eerste belangrijke stap naar een gemeenschappelijk taal voor het ontwerpen van onderwijs binnen Zuyd.

Kenniskring Technologie-Ondersteund Leren:
Evelien van Limbeek, Judith van Hooijdonk, Didi Joppe, Chris Kockelkoren, Peter Ebus, Marcel Schmitz, Peter Sloep, Hendrik Drachsler

Met bijdrage van:
Ankie van de Broek, Marcel Graus, Jeanine Schmeitz, René Claassen, Dominique Sluijsmans

Download publicatie (pdf): De DC4E cyclus voor het ontwerpen van blended onderwijs: Feiten, kennis, en best practices voor het ontwerpen van succesvolle blended learning strategie binnen Zuyd Professional (versie 1.0, november 2017)

 

 

Donderdag 15 juni 2017 heeft het Lectoraat Technologie-Ondersteund Leren in samenwerking met de Werkgroep Blended Learning het procesmodel gepresenteerd aan de ontwerpers van Zuyd Professional. Klik hier voor de presentatie.

Feedback? Aanvullingen op ons model? Graag! Learning & researching by doing!

Dit blog is eerder gepubliceerd op de website van het voormalige lectoraat Technologie-Ondersteund Leren van Zuyd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.