Overzicht blended ontwerpen

Dit overzicht is eerder gepubliceerd op 2beJAMmed onder de titel Mijn boekenkast Blended Learning

In hoger onderwijsland wordt veel gedeeld over blended learning of blended ontwerpen. Op deze pagina zijn deze verzameld. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. De laatst die toegevoegd zijn, staan onderaan.


BL_HUBlended Learning, het didactisch concept van faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Aan de hand van het spinnenweb van Van den Akker wordt gebouwd aan een leeromgeving waarin gepersonaliseerd leren van de student mogelijk is. In deze online publicatie zijn de didactisches keuzes die hierbij gemaakt kunnen worden verder uitgewerkt.

 

OO blog https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/2016/04/27/blended-learning-volgens-fehu/


iBookSaxionSaxion heeft het iBook Onderwijs herontwerp samengesteld. Op basis van het ADDIE model (Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluate) worden de vragen die bij herontwerpen centraal staan: Wat wil ik bereiken?, Hoe wil ik dat bereiken?, Hoe weet ik of ik dat uiteindelijk heb bereikt? behandeld in deze publicatie.

 

 

OO blog https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/2015/09/21/ibook-onderwijs-herontwerp/
2beJAMmed https://2bejammed.org/2015/09/22/ibook-onderwijs-herontwerp-van-icto-saxion/


radboudumc

Radboud UMC heeft een Inspiratieboek Blended onderwijs: leeractiviteiten en werkvormen uitgegeven. Het boek bevat uitgebreide beschrijvingen voor de toepassing van diverse werkvormen en leermiddelen waarvoor ICT wordt ingezet. Uitgangspunt is het TPACK-model en bij de leeractiviteit staat vermeld voor welk cognitief leerdoelniveau volgens Bloom deze activiteit geschikt is. In de docentenfolder ‘Ideeën voor ICT in het onderwijs‘ geeft een kort overzicht van werkvormen en leermiddelen waarbij ICT wordt ingezet.


bl_ennuonline

Op basis van verschillende blogberichten heeft Ennuonline een ebook gemaakt over het ontwerpen van blended leren. Er worden tips gegeven met betrekking tot:  blended learning modellen, het ontwerpen van een blended traject, structuur, breinprincipes, hoe activiteit te bevorderen.
Het ebook is te aan te vragen door het invullen van je emailadres op de website van Ennuonline.

 

 


blbelgie

Een Vlaams design team (Arteveldehogeschool en lerarenopleiding Augent) heeft een website gemaakt waarin vier stappen tot Blended Learning zijn uitgewerkt. Daarnaast bevat de website vele praktijkvoorbeelden die geordend zijn naar type blend en leeractiviteit.

 

 


Er zijn online diverse stappenplannen of aanpakken te vinden die je kunnen helpen bij de ontwikkeling van ‘blended learning’, zoals deze van het Studiecentrum voor bedrijf en overheid 


e-mergeThema-pagina Blended Learning van E-Merge
De ervaringen van docenten opgedaan in het E-merge blended learning project hebben geleid tot 10 tips voor het ontwerp van blended learning. Het materiaal is gebundeld en op de site geplaatst.

 


Succavanses- en faalfactoren voor institutionele adoptie van blended learning. Masterthesis van Krijn Nagtzaam (Academie voor Deeltijd van Avans). In het rapport beschrijft hij een raamwerk (institutional blended learning adoption framework van Graham cs ) voor implementatie en doet hij aanbevelingen mbt invoering van blended learning.

Bron: blog Wilfred Rubens


blendedlearningDe website dr. Blend behoort bij het promotieonderzoek van Nynke Bos. Titel proefschrift: Effectiveness of Blended Learning:
Factors Facilitating Effective Behavior in a Blended Learning Environment. Het doel van dit proefschrift was om te bepalen welke factoren effectief gebruik van onderwijstechnologieën vergemakkelijken of belemmeren in een blended learning omgeving. Deze factoren kunnen gerelateerd zijn aan onderwijsontwerp (externe factoren) of zij kunnen gerelateerd zijn aan studentkenmerken (interne factoren).


Handreiking Blended Learning is geschreven om docenten en docententeams van de Hogeschool Rotterdam op weg te helpen die willen beginnen met de invoering van blended learning. De handreiking is geschreven vanuit didactische werkvormen en toetsvormen. Daaraan zijn veel gebruikte ICT-applicaties gekoppeld. Van alle ICT-applicaties is (voor zover beschikbaar) de link naar gratis handleidingen toegevoegd. Dit alles opdat docenten zo veel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen met de invoering van blended learning. Meer via HR Blended learning

 


Eén van de programmalijnen van ICT & Onderwijs van Universiteit Leiden is Blended Learning. In het voorjaar van 2016 is het project met succes afgerond (zie eindrapport Draagvlak, ondersteuning en kennisdeling). De persoonlijke verhalen van docenten, opleidingsdirecteuren en ICTO-coördinatoren van deze verschillende projecten zijn gebundeld in het boekje Blended Learning. Hierin vertellen deze mensen zelf hoe zij Blended Learning inzetten en hoe ze dit ervaren. Het vervolgproject loopt van 2017 tot 2020. Leer meer via http://icto.leidenuniv.nl

 

 


Samenwerkingsomgeving van TU Delft rondom ontwerpstappen van online cursussen. Templates, handleidingen en checklists.

 


Welke methodieken en tools gebruiken onderwijsinstellingen bij het inrichten van blended onderwijs? SURF en de SIG blended learning hebben dit onderzocht onder experts op het gebied van blended onderwijs. In deze infographic vind je naast een overzicht van de meest gebruikte methodieken en tools, ook tips en quotes.

Bron: SURF


Bij de lectorale rede van Fleur Prinsen, lector Digitale Didactiek van Hogeschool Rotterdam hoort een digitale publicatie Digitale leerarrangementen ontwerpen: Veranderende onderwijsleerpraktijken in het (hoger) onderwijsDe publicatie bestaat uit: (1) De verbintenis tussen onderwijzen, leren en technologie (2) De veranderende onderwijsleerpraktijken (3) De meerwaarde van digitale leerarrangementen (4) Het (her)ontwerpproces van digitale leerarrangementen (5) Kennis over digitale leerarrangementen delen.

2beJAMmed blog https://2bejammed.org/2018/01/25/digitale-leerarrangementen-voor-toekomstbestendig-onderwijs-onderwijsontwerpen/ 


Celt: Centre of Expertises in Learning and Teaching van de Universiteit Twente heeft diverse toolboxen ontwikkeld, waaronder één voor blended learning waarmee ze hun docenten en onderwijsadviseurs ondersteunen in het ontwerp- en ontwikkelproces. Er zitten verschillende ondersteunende materialen in, voor iedere stap in het ontwerpproces.

 

 


Update: 5 november 2018

Reacties zijn gesloten.