Miller

3 maart 2020

Leerdoelen formuleren

De hulpmiddelen waarnaar in de presentatie wordt verwezen zijn: Tuning-systematiek Bloom’s digital taxonomy Handreiking Leerdoelen & Leertechnologie Hulpmiddel beoordelen leerdoelen…

Bericht bekijken