Overzicht Succesvol Studeren

Naast Zuyd met programma Succesvol Studeren zijn ook andere hogescholen en universiteiten bezig met soortgelijk programma’s, ieder met eigen accenten. Soms onder dezelfde naam, soms wordt het studiesucces genoemd. Op deze pagina zijn initiatieven verzameld. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste die toegevoegd zijn, staan onderaan.


In hogeschool Inholland maakt de onderzoekslijn Studiesucces onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs en Innovatie. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. Lees meer op hun website.

 

Zie ook de lectorale rede van Rutger Kappe: Studiesucces: Verbinden als stap voorwaarts. Een oplossingsrichting op basis van een synthese van literatuur en eigen praktijkonderzoeken.


Fontys heeft een Programma Studiesucces in het leven geroepen. Experts van drie diensten – Studentenvoorzieningen, Onderwijs en Onderzoek, en Marketing en Communicatie – verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve informatie en vertalen deze vervolgens in instrumenten, methodieken en interventies.
Hoe zij in een community werken aan studiesucces is op hun website te lezen.

 


Uitgave ‘Studiesucces in het hoger onderwijs’, samengesteld door Daniël van Middelkoop, lector aan de HvA en Folke Glastra, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. De onderzoekers stellen: “Als de rol van de docent niet centraal staat bij maatregelen rondom studiesucces, dan is het gedoemd te mislukken”. Lees review op ScienceGuide.

 


Ellen Klatter is lector Studiesucces bij Hogeschool Rotterdam. Zij onderzoekt in haar lectoraat welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van studenten van Hogeschool Rotterdam. Zie de website voor contactgegevens. Klatter heeft ook de leiding over de Commissie Studiesucces. Zij gaat onderzoeken op welke wijze studiesucces kan worden bevorderd en daarbij kijken zij ook naar de relatie tussen studiesucces en studiesucces bevorderende maatregelen, zoals een hogere BSA-norm. Lees meer hierover op ScienceGuide.


Ook Hogeschool Leiden is bezig met het thema Succesvol Studeren. Het rapport Ideeën om succesvol studeren binnen het hoger beroepsonderwijs te vergroten. Een studie naar percepties van medewerkers en studenten van Hogeschool Leiden uit 2017 van vormt de basis van hun activiteiten. Het rapport is het brondocument voor de projectgroep die de ontwerpprincipes (onder)zoekt. Saskia Brand-Gruwel (Welten-instituut) en Nynke Bos (ICLON) hebben hier hun bijdrage aan geleverd.


Update 3 juni 2018

Reacties zijn gesloten.