Stap 1 Ambitie

Identificeren: van begrip naar idee

De eerste stappen van de ontwerpcyclus staan in het teken van wat men met de ontwikkelde leeractiviteit wil gaan bereiken. Wat is de ambitie? Wie is precies de doelgroep en waar liggen de behoefte van deze groep? Met welke randvoorwaarden moet rekening gehouden worden? Dit zijn de  vragen die in deze eerste stappen centraal staan. De antwoorden op deze vragen geven input voor het formuleren van de ontwerpuitdaging.

In de eerste stap van het model dienen zowel de ambitie die men wilt bereiken met de leeractiviteit, als de doelgroep beschreven te worden. Docenten die een module moeten ontwikkelen (hier docent-ontwerpers genoemd) hebben vaak al een idee over de ambities die met het onderwijsprogramma bereikt moeten worden en de doelgroep die geadresseerd dient te worden. Ambitie is een vooruitblik op de leeropbrengst die de docent-ontwerpers met de module beogen. Modules worden ontwikkeld om bij te dragen aan een of meerdere leeruitkomsten of competenties. Wanneer de ambitie nog niet direct duidelijk is, is het verstandig andere betrokkenen te raadplegen. Hierbij valt te denken aan:

  • mensen uit het werkveld door bijvoorbeeld een ‘behoefteanalyse’ uit te voeren. Hiermee kunnen ambities helder worden maar kan, in het geval van het (her)ontwerp van een module, ook gecontroleerd worden of de beschreven ambities ‘herkend’ worden in het werkveld;
  • ook kan er gesproken worden met bijvoorbeeld ervaren docenten die al modules ontwikkeld hebben,
  • maar ook met lerenden (professionals, deeltijdstudenten) die ervaring hebben met de modules en
  • toekomstige studenten (de doelgroep).

Zij kunnen niet alleen input geven wat betreft de ambitie, maar hebben ook zicht hebben in randvoorwaarden (stap 2)  waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling.

Interviews of enquêtes zijn methoden die hiervoor ingezet kunnen worden en kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in de vereisten van gebruikers (stap 2). Daarbij kunnen natuurlijk allerlei technologische hulpmiddelen worden ingezet, vooral online enquêtes en online focusgroep interviews zijn handig omdat de data direct kunnen worden samengevat en geanalyseerd. Het overzicht Onderwijstools bevat applicaties en tools die binnen Zuyd beschikbaar zijn.

Persona’s

Inzicht in de doelgroep van de leeractiviteit kan verkregen worden door gebruik te maken van zogenaamde persona’s. Dit zijn geïdealiseerde, typische potentiële (deeltijd-)student die de ontwerpuitdaging als een probleem moeten ervaren en de oplossing daarvoor als zodanig moeten kunnen waarderen. Persona’s zijn geen echte personen, maar abstracties van  bestaande personen. Een persona is een doorsnee persoon, die beschreven is aan de hand van empirische gegevens; kwantitatieve (enquêtes, toetsen, etc.) en/of kwalitatieve data (interviews). Er kunnen, aan de hand van de data, meerdere persona’s worden geformuleerd om de (heterogene) doelgroep beter in kaart te brengen. Beschrijvingen van persona’s omvatten onder meer hun gedrag, hun doelstellingen, vaardigheden en houdingen, maar ook de typische omgeving waarin zij functioneren. In concreto, een professional die op de werkplek leert, zal dus onder een andere persona vallen dan iemand die deelneemt aan deeltijdonderwijs op de campus. In de precieze formulering van persona’s ligt dus vaak ook een beleidskeuze besloten: door wie (voor welke professionals en deeltijders) willen we dat het de module/de cursus positief gewaardeerd wordt als dat niet iedereen kan zijn?

Hulpmiddelen bij Stap 1:

  • Overzicht Onderwijstools, applicaties en tools die binnen Zuyd beschikbaar zijn

Naar Stap 2

 

terug naar de 8 stappen van de ontwerpcyclus

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.