Stap 1

Kick Off
Doelstellingen van de kick-off is de context voor het informatiebeleid duidelijk krijgen en een eerste belangrijke stap te zetten bij het creërenvan draagvlak voor het traject. Het is van belang dat zoveel mogelijk belanghebbenden bij een Kickoff-sessie aanwezig zijn.

Wat komt aan de orde?
De visie en de doelstellingen van de faculteit; de kaders van de hogeschool en de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs. Dit moet leiden tot een eerste idee over wat de faculteit wil en wat nagestreefd wordt met dit traject richting informatiebeleidsplan.

Welke hulpmiddelen?

  • Voor een gezamenlijke mindset over de samenhang en de noodzakelijke onderlinge afstemming van ICT en onderwijs kan gebruik gemaakt worden van het TPACK-spel, een spel gebaseerd op het TPACK-model. Dit model gaat uit van zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, vakdidaktiek en de mogelijkheden van ICT. Het model kan helpen bij het maken van keuzes over hoe ICT in het onderwijs ingezet kan worden. Door het spel ga je nadenken over deze afstemming.
  • Voor input voor de onderwijsondersteunende processen en de bedrijfsvoering kan de 4-in-balanstool van Kennisnet gebruikt worden. Deze scan meet de 4 elementen die in balans moeten zijn: een visie op goed onderwijs; deskundigheid; digitaal leermateriaal en de ICT-infrastructuur.
  • Trends en ontwikkelingen kunnen besproken worden a.d.h.v. trendrapporten. Niet alle ICT-trends zijn in alle situaties even belangrijk. SURF heeft op basis van deze trendrapporten een scenarionmatrix  ontwikkeld waarmee de relevantie van trends en ontwikkelingen visueel in kaart gebracht kunnen worden. Deze matrix biedt de mogelijkheid trends en ontwikkelingen af te zetten tegen de achtergrond van de visie en de prioriteiten van de faculteit en is daarmee geschikt om een aantal uitgangspunten voor beleid op hoofdlijnen duidelijk te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.