Format Leer- activiteiten

Format-leeractiviteiten_1819

 

Download het format (Worddoc)

Heb je leeruitkomsten en/of leerdoelen al geformuleerd? Nee? Kijk dan eerst even bij blogbericht Leerdoelen formuleren.

 

Hoe gebruik je het format?

  1. Bepaal uit hoeveel weken de module bestaat, dit kan 3 weken maar ook 10 weken zijn. Voeg eventueel ontbrekende rijen toe. Geef elke week een naam, dit kan bijvoorbeeld een thema zijn. Tip: Gebruik dezelfde naam voor de inhoudsmap van de betreffende week in Moodle.
  2. Bepaal welke leerdoelen of leeruitkomsten behaald moeten worden. Gebruik Handreiking Leerdoelen & Leertechnologie volgens de niveaus van Bloom of Miller. In deze handreiking zijn de niveaus uitgewerkt in werkwoorden en zijn voorbeelden van werkvormen gegeven. Een voorbeeld van een uitwerking is: ‘aan het einde van deze module kan de student aanbevelingen geven (niveau evalueren) ten aanzien van thema X’, of ‘aan het eind deze module is de student in staat ideeën of concepten uit te leggen (niveau begrijpen) via diverse sociale media kanalen’.
  3. Noteer in kolom 3 per rij één leeractiviteit. Een week kan bestaat uit één of meerdere leeractiviteiten. Elke leeractiviteit krijgt een naam gevolgd door een korte beschrijving. De naam zoals hier genoteerd komt overeen met de naam van een item op Moodle. Tip: Houd dezelfde volgorde aan van leeractiviteiten zoals deze op Moodle komt te staan.
  4. Noteer vervolgens de werkvorm(en) die bij een leeractiviteit behoren. Bijvoorbeeld: het kijken naar een kennisclip, het werken met een groep aan een casus, het maken van een mindmap of het uitvoeren van een trainingsopdracht. Noteer ook hier of er gebruik wordt gemaakt van het forum.
  5. Noteer in de kolom bronnen alle gebruikte bronnen per leeractiviteit. Dit kan een boektitel en hoofdstukken zijn die de student moet lezen. Een URL van een website of een video. Verwijzingen naar andere (online) materiaal.

In onderstaand voorbeeld is een onderdeel van een ontwerp uitgewerkt volgens het format

 

 

Reacties zijn gesloten.