TPACK

Om docenten te helpen bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen is het TPACK-model een bruikbaar hulpmiddel.

TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, de specifieke deskundigheid van de docent om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict. Uitgangspunt bij het TPACK model is dat het niet voldoende is dat docenten beschikken over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud. Het gaat er juist om dat docenten leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat docenten weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de studenten kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen.

Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de docent continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model. Adviseurs van het Cluster Onderwijskundige Ondersteuning van de Dienst Onderwijs en Onderzoek van Zuyd [mail onderwijsvraag@zuyd.nl] hebben ervaring met het toepassen van het TPACK-model en kunnen sessies begeleiden waarbij docenten met behulp van het TPACK-spel ervaring opdoen in het combineren van vakinhoud, didactische werkvormen en ICT.

Op de site van TPACK Nederland is veel informatie te vinden, evenals toepassingen en onderzoeksresultaten.

Reacties zijn gesloten.