Acquisitie metafoor

Acquisitiemetafoor

De acquisitiemetafoor ziet leren als het verwerven van kennis. Hierbij wordt kennis vergaard door informatie op te nemen en te verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door naar een docent te luisteren of een boek te bestuderen. De interactie binnen deze metafoor vindt vooral plaats tussen studenten en hun docenten. Hierbij hebben docenten een expertrol en dragen zij kennis over. Het doel van deze vorm van kennisoverdracht is het vergroten van de theoretische basis voor de toepassing en integratie van de kennis in een latere fase in de ontwikkeling. Hierdoor zal deze metafoor vooral aan het begin van de kennisontwikkeling van een student staan. Uiteraard is het belangrijk dat hier voorbeelden of casussen (ingebracht door docent of student) vanuit de beroepspraktijk gebruikt worden om hun voorkennis te activeren en de nieuwe te verwerven kennis beter te verbinden/verankeren. Specifiek kunnen hier goed blended learning activiteiten zoals video en asynchrone interacties in discussiefora worden toegepast.

Een voorbeeld

In onderstaande afbeelding wordt een voorbeeldscript of activiteitendiagram getoond voor de acquisitiemetafoor. In dit voorbeeldscript zijn verschillende leeractiviteiten met hun eventuele volgordelijkheid te vinden, gekoppeld aan de verschillende actoren die binnen Zuyd een rol (kunnen) spelen (de kolommen in het diagram). Voor de verschillende leeractiviteiten zijn verschillende mogelijkheden voor (technologische) tools (zie overzicht Onderwijstools).

klik op de afbeelding om deze te vergroten

In het voorbeeldscript is een exemplarische module ‘Inleiding in de psychologie’ beschreven. Een leeractiviteit bestaat bij de acquisitiemetafoor vooral uit leertaken die de student individueel uitvoert; het gaat hierbij dus om individuele leertaken die de student ‘alleen’ uitvoert. Een leertaak zou kunnen bestaan uit een aantal (module specifieke) leerdoelen die de student moet behalen, maar kan ook op beroepsrelevante casuïstiek worden gebaseerd. In dit voorbeeld heeft de student de mogelijkheid om vanuit zijn eigen werkplek casuïstiek in te brengen die aan bepaalde vooraf opgestelde criteria/kaders voldoet. De docent bepaalt of de casuïstiek voldoet en schrijft deze om naar een leertaak voor de student of zelfs voor een groep studenten. Zij werken echter uitsluitend individueel aan de leertaak. Mocht er geen casuïstiek vanuit studenten komen, dan zorgt de docent zelf voor casuïstiek op basis waarvan de leertaak worden vormgegeven.

Bij het presenteren van casuïstiek kan gedacht worden aan een ‘papieren casus’, maar ook aan een video-opname, animatie of een geluidsfragment. Leertaken binnen één module zouden simultaan aangeboden kunnen worden, waarbij de student de keuze heeft aan welke leertaak hij op welk moment werkt en er geen sprake is van een volgordelijkheid. In dit voorbeeld is deze situatie, waarin leertaak A en B simultaan worden aangeboden, geïllustreerd. Ook kunnen bepaalde leertaken voorwaardelijk zijn voor het volgen van de volgende leertaak. Deze moeten dan achtereenvolgens worden doorlopen.

Bij het volbrengen van de leertaak kan de student op verschillende manieren informatie tot zich nemen, zoals via literatuurstudie, het bekijken van kennisclips of weblectures en het volgen van hoorcolleges. Deze bronnen worden aan de student aangeboden of de student gaat zelf actief op zoek.

Om vast te stellen of de student de betreffende leertaak heeft volbracht staat hem in dit voorbeeld een kennistoets ter beschikking die formatief ingezet kan worden, ook hiervoor kan gebruik gemaakt worden van digitale tools zoals QMP. Dit kan uiteraard ook een andere vorm krijgen, als het maar een formatief karakter heeft. Wanneer het door de student gewenste niveau is behaald zal de student de toets met feedback van de assessor en eventueel een reflectie hierop, als bewijslast opnemen in zijn portfolio. Wanneer de student niet tevreden is met het behaalde resultaat bestaat de mogelijkheid om opnieuw te werken aan de leertaak om vervolgens weer gebruik te maken van de formatieve toetsvorm. Dit wordt geïllustreerd door de ‘loop’ vanuit het vakje kennistoets terug naar de leertaak.

Hulpmiddelen bij acquisitiemetafoor

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.