Leerdoelen & -technologie op basis van Bloom en Miller

Een leeruitkomst is een samenhangend geheel van kennis, houding en vaardigheden. De beschrijving van leeruitkomsten omvat een heldere beschrijving van de wijze waarop getoetst wordt. Leeruitkomsten beschrijven daarmee wat een student geacht wordt te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afronding van een leerperiode (NVAO). Leeruitkomsten zijn breed geformuleerd. Daarmee is lastig te werken op het moment dat een module (her)ontworpen moet worden. Het is daarom van belang dat je de leeruitkomst(en) die gekoppeld zijn aan de module, concreter maakt. Dat doe je door leerdoelen op te stellen.

Hoe stel je leerdoelen op?

Een leerdoel beschrijft gewenst gedrag van een lerende. Dit gedrag kan kennis, houding en vaardigheden zijn of een combinatie hiervan. Een leerdoel is SMART: specifiek (waar gaat ‘t over?), meetbaar (is het te zien of te toetsen?), acceptabel (het gewenste gedrag), resultaat en tijd (binnen welke tijd?).

Een leerdoel beschrijft welk specifiek doel (kennis, houding en/of vaardigheden) men nastreeft. Geïntegreerde leerdoelen bevatten zowel zowel kennis-, houdings- als vaardigheidsaspecten die tezamen leiden tot een rijke kennisbasis (Hoogveld, Janssen-Noordman & van Merriënboer, 2011). Een leerdoel start meestal met ‘de lerende kan na afloop van …. (cursus, module, traject, training enzovoort) …’ In deze zin is opgenomen:

  1. Een actieve werkwoordsvorm.
  2. De conditie of omstandigheden waar het gedrag vertoont moet (binnen het kennisgebied of beroepscontext).
  3. Middelen of objecten die nodig zijn om het gewenste gedrag te vertonen.
  4. Standaarden voor acceptabel gedrag.

Zie ook blogpost over leerdoelen formuleren.

Bloom en Miller

In onderstaande tabel staan de niveaus van Bloom en Miller, de bijbehorende werkwoorden en diverse voorbeelden van werkvormen. De werkvormen dienen als inspiratie en is geen compleet overzicht. Voor meer uitleg over diverse leertechnologieën kijk op de website digitaledidactiek.zuyd.nl. Ook de typering leertechnologie van Wilfred Rubens biedt aanvullende informatie.

Tip: Probeer zoveel mogelijk voor de drie bovenste niveaus te kiezen (analyseren, evalueren en creëren) omdat deze zijn gericht op hogere orde denken (ook wel verdiepend leren).

 

Download hier de aanklikbare versie van onderstaande tabel

DoelWerkvormLeertechnologie_1819

 

Je kunt ook gebruik maken van onderstaande werkvormen van Bloom’s Digital Taxonomy. Deze gereviseerde taxonomie van Bloom koppelt het cognitieve proces aan de kennisdimensie. Door Didi Joppe is deze met toestemming vertaald.

Printversie

Reacties zijn gesloten.