Ontwerpcyclus versie 2.0

10 januari 2019

Het lectoraat Technologie-Ondersteund Leren heeft in november 2017 het document de Design Cycle for Education (DC4E), een procesmodel voor het (her)ontwerpen van blended onderwijs voor Zuyd Professional (versie 1.0) gepresenteerd. Inmiddels is het lectoraat opgeheven en is de ontwerpcyclus geadopteerd door het Expertisecluster Technologie-Ondersteund Leren van Dienst O&O van Zuyd. De focus van de DC4E-ontwerpcyclus (versie 1.0) lag op het (her)ontwerpen van modulair onderwijs of op door de opleiding gestuurde vormen van werkplekleren en projecten van Zuyd Professional. Versie 2.0 richt zich op het ontwerpen van blended modules voor heel Zuyd.

Het lectoraat heeft destijds gekozen voor een eigen ontwerpcyclus om zo het ontwerpen van blended learning binnen Zuyd te ondersteunen.Dit uitgangspunt is door Dienst O&O overgenomen. De ontwerpcyclus is vooral ontwikkeld om het (her)ontwerpen van tradioneel contactonderwijs naar blended learning te ondersteunen. We hebben afscheid genomen van de naam DC4E en spreken in versie 2.0 van Onderwijs Ontwerpcyclus Zuyd, kortweg de ontwerpcyclus.

Met de ontwerpcyclus verrijken we een procesmodel voor onderwijsontwerp (zoals het ADDIE-model) met elementen die het ontwerpen van blended learning faciliteren. Het model doet dit door in acht stappen steeds de koppeling te maken naar hulpmiddelen die het ontwerpen van blended learning binnen Zuyd kunnen ondersteunen. Hierbij valt te denken aan ‘best practices’ van blended onderwijs, checklists, tools, templates en overzichten die de docent kunnen helpen bij het kiezen van de best passende technologie in het ontwerp.

Daarnaast is een belangrijke reden voor een ‘eigen’ ontwerpmodel dat het voor Zuyd van groot belang is een balans te vinden tussen een autonomie in ontwikkeling en standaardisering van onderwijs. Enerzijds maakt een hoge mate van autonomie het voor de docent mogelijk het onderwijs in de voor hem meest geschikte manier te ontwerpen. Anderzijds genereert deze vrijheid een enorme uitdaging voor de studeerbaarheid, vergelijkbaarheid van modules en de standaardisering van het onderwijs. Een juiste balans tussen beide extremen is van groot belang voor Zuyd als organisatie, maar tegelijkertijd een enorme uitdaging. Met het creëren van een eigen ontwerpcyclus voor onderwijs zien wij de kans de sterke eigenschappen van het autonoom ontwerpen van onderwijs binnen Zuyd te behouden, maar tegelijkertijd toch een normerende functie op het ontwikkelproces uit te oefenen. Binnen de eigen ontwerpcyclus wordt voldoende ruimte geboden voor de unieke cultuur van onderwijs binnen de opleiding, maar kunnen we het onderwijs ook kaderen.

Tenslotte biedt het ontwikkelen van een gemeenschappelijke ontwerpcyclus ook een kader voor een gezamenlijke taal waarmee onderwijs(her)ontwerp gedeeld en gecommuniceerd kan worden. Omdat deze gezamenlijke taal op dit moment ontbreekt zetten we door het toepassen van dit ontwerpcyclus al een eerste belangrijke stap naar een gemeenschappelijk taal voor het ontwerpen van onderwijs binnen Zuyd.

naar de 8 stappen van de ontwerpcyclus

 

 

of download [pdf] de 8 stappen van de ontwerpcyclus en de bijbehorende ontwerpmetaforen

 

 

Feedback? Aanvullingen? Graag! Learning & designing by doing!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.