SURF seminar Digitaal toetsen en leren integreren

19 oktober 2015

Donderdag 15 oktober verzorgde I-adviseur en docent Social Work Frans Roovers tijdens een seminar, georganiseerd door SURFacademy en de SIG Digitaal Toetsen, een presentatie over een succesvolle module bij Social Work waar ze elementen van toetsing en learning analytics hebben gebruikt.

DigitaalToetsenSurfseminar

Toetsen biedt uitgelezen kansen om het leren van studenten te personaliseren en diep leren te stimuleren. Bijvoorbeeld door het inzetten van formatieve toetsing en gebruik te maken van learning analytics. Deze SURFacademy-bijeenkomst liet een aantal good practices op dit terrein zien.

Na een inleiding door Marcel Penners (HAN) over behoefteonderzoek Digitaal Toetsen bij de HAN vertelde Sharon Klinkenberg (UvA) over zijn trainingen SPSS en hoe hij dat de afgelopen jaren heeft gedigitaliseerd. Door invloed van technologie is de papieren handleiding vervangen door een toetswebsite waar alles bij elkaar staat. De studenten worden stap voor stap getraind in het gebruik van SPPS.

statistics-18 (1)

Zijn tip is om hele simpele stapjes te toetsen. Studenten moeten niet het gevoel hebben dat ze een tentamen maken maar ze moeten spelenderwijs door het programma worden genomen. Hij wil dat iedereen alles doorloopt en het cijfer speelt daarbij geen rol. Door het cijfer niet centraal te stellen voorkomt hij dat studenten elkaar antwoorden gaan doormailen en niets leren. Een goede tweede tip dus.Interessant was om te zien dat de applicatie alle resultaten rangschikt naar onderwerp zodat de student precies kan zien waar hij / zij de mist in gaat. Sharon is bezig de toetsomgeving te optimaliseren en kennisclips te integreren tussen de toetsvragen.

Toetsing RUWillibrord Huisman (Radboud Universiteit) stelde de gewetensvraag ‘wat zou er gebeuren als uw opleiding stopt met toetsen’. Vervolgens deelde hij zijn visie op toetsing en hanteerde daarbij een eigen vocabulaire. In plaats van ‘formatieve toetsing’ spreekt hij van ‘educatieve toetsing’. Het gaat hierbij om terugkoppeling en feedback geven gericht op de leerfase. Aan de hand van overzichtelijke schema’s en tekeningen (van zijn dochter) gaf hij verschillende variaties op deze educatieve toetsvorm. Hij legde veel nadruk op het verschil tussen ‘peer-review’ en ‘peer-assessment’. Opvallend was dat bij de aanwezige alleen Zuyd de enige was waarbij peer assessment op de opleiding wordt toegepast.

De verschillen

Peerreviewvsassessment

Turnitin werd door de aanwezige veel gebruikt. Dit is een handige tool om feedback te automatiseren. Binnen Zuyd is (nog) geen licentie beschikbaar.
Willibrord gaf aan zich weinig bezig te houden met literatuur rondom toetsing maar zijn inzichten sloten toch heel goed aan bij het artikel van Zuydcollega’s Dominique Sluijsmans en Elly Vermunt.

De derde spreker Anneleen Mortier (Universiteit van Gent) besprak een methode om werken van studenten te vergelijken, zie hier haar presentatie. In plaats van te werken met klassieke criteriumlijsten met rubrics liet zij beoordelaars steeds twee docenten tegelijk zien waarbij de beoordelaar 1 document ‘als beste’ naar voren kon schuiven. Als heel veel docenten dit bij heel veel documenten doen dan ontstaat er een soort ranking van laag naar hoog. Deze methode werkt vooral bij opdrachten met korte teksten omdat het anders veel te veel tijd kost om stukken met elkaar te vergelijken.

Stel dat je met 10 docenten nakijkt en ieder richt zich op een ander aspect (apa, spelling, inhoud etc). Vervolgens beoordeel je steeds 2 werken waarbij er steeds 1 als beste doorgaat. Uiteindelijk ontstaat er een ranking waarbij je een een ondergrens bepaalt (wat is voldoende). Zie hier een demo.

Als laatste presenteerde Frans Roovers (Zuyd) en hij vertelde over een succesvolle module waar tweede jaars Social Work het jaar afsluiten zodat ze op stage kunnen. Studenten moesten als eindopdracht hun competenties aantonen en deze verwerken in een Glossy (magazine). Hiervoor werd Blackboard ingezet om het didactisch concept te ondersteunen. Deze leeromgeving werd gehanteerd om:

  • de studenten structuur te geven,
  • de voortgang te monitoren door gebruik te maken van learning analytics,
  • interactie te stimuleren en
  • hun studenten op een actieve wijze te begeleiden tijdens deze module.

Tot slot besprak hij wat er nodig is op het gebied van ICT en docentprofessionalisering om modules als deze succesvol te laten uitgroeien tot een ‘standaard’. Zie hier de slides. Deze presentatie is vrijwel dezelfde als die van de DLWO sessie van een tijd terug en is hier te zien (klik op onderstaande afbeelding).

FransSocialWork

Dit blog is eerder gepubliceerd op het blog van Frans Roovers: ICT in Onderwijs / Fransipani

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.